top of page

BODYSONATA PILATES INSTRUCTOR ACADEMY

바디소나타 필라테스 지도자 과정 교육 혜택 안내

KakaoTalk_20220628_133525946_06.jpg

혜택1

스튜디오 무료 이용

KakaoTalk_20220331_111839127_02.jpg

혜택4

워크숍 세미나 20%할인

KakaoTalk_20220628_133623136_23.jpg

혜택7

옵저베이션 20시간 제공

KakaoTalk_20220615_122040231_10.jpg

혜택2

교육생을 위한 그룹레슨 수강권 제공

KakaoTalk_20220628_133542343_13.jpg

혜택5

취업활동 지원

KakaoTalk_20220615_121811381_23.jpg

혜택3

강사 프로필 촬영 선택 지원

송도요가 송도점.jpg

혜택6

얼리버드 등록시 10~20%할인

(8명 정원 기준, 1~4명 20%, 5~6명 10%, 7~8명 정상가)

송도점

BODYSONATA YOGA PILATES

Tel. : 010-5792-4914ㅣE-mail. : bodysonata14@gmail.com

Address. : 인천광역시 연수구 해돋이로 151번길 4, 인피니티타워 6층

 

​청라점

BODYSONATA YOGA PILATES

Tel. : 032-565-7721ㅣE-mail. : bodysonata14@gmail.com

Address. : 인천광역시 서구 중봉대로612번길 10-17, 청라타워돔 3층

 

김포점

BODYSONATA PILATES

Tel. : 031-983-7901ㅣE-mail. : bodysonata14@gmail.com

Address. : 경기도 김포시 김포한강8로 166, 다빈치프라자 5층

 

bottom of page